Naar content

SmartDox: Echtscheiding

Module Echtscheiding

Intelligente conceptcontracten
De nieuwe SmartDox module Echtscheiding is ontwikkeld om echtscheidings advocaten en mediators een hoogwaardige tool te bieden om de belangrijkste modellen voor een geregelde echtscheiding op te stellen. Het biedt de mogelijkheid om een maatwerk Echtscheidingsconvenant en/of een Ouderschapsplan op te stellen voor de meest voorkomende situaties. Het voorziet zowel in huwelijk als een geregistreerd partnerschap voor zowel gemeenschap van goederen als huwelijkse voorwaarden. Daarnaast wordt aandacht besteed aan alimentatie, de verdeling van de gemeenschap inclusief een echtelijke woning, pensioen en fiscale regelingen.

Inhoud Echtscheiding

Overeenkomsten
In deze module kunt u de volgende overeenkomsten op maat samenstellen:

 • Echtscheidingsconvenant
 • Ouderschapsplan
   

Standaardmodellen
SmartDox Echtscheiding biedt u eveneens de volgende standaardmodellen:

  Betekeningsexploot echtscheidingsverzoek
 • Eenzijdig verzoekschrift tot echtscheiding en nevenvoorzieningen
 • Gemeenschappelijk verzoekschrift tot echtscheiding
 • Standard legal separation/divorce covenant
 • Verklaring betreffende beëindiging van een geregistreerd partnerschap door wederzijds goedvinden ter overlegging aan de ambtenaar van de burgerlijke stand

Redactie module Echtscheiding

Dit zijn de gerenommeerde specialisten die verantwoordelijk zijn voor de inhoud van de SmartDox module Echtscheiding. Zij verwerken in SmartDox maandelijks de actuele wet- en regelgeving, jurisprudentie en vakliteratuur.

Hoofdredactie

Mr. C. E. Drion - Raadsheer Hoge Raad der Nederlanden

Mr. dr. T. H. M. van Wechem - Raadsheerplaatsvervanger Gerechtshof Den Bosch, directeur Law@Work

Redactie

Mr. C. L. M. Smeets - Partner SmeetsGijbels, raadsheerplaatsvervanger Gerechtshof 's Hertogenbosch

Mr. dr. E. W. J. Ebben - Mediator en Juridisch Adviseur FamilyMatter, Docent Notariële vakken en Handelsrecht

 

Demo plannen of SmartDox bestellen?

Wilt u meer informatie over SmartDox, gratis demonstratie inplannen of SmartDox bestellen?
Mail ons via: smartdox-NL@wolterskluwer.com of bel 0570 673 447.

Prijzen SmartDox-Modules

 • Escrow overeenkomst
 • Koopovereenkomst aandelen
 • Koopovereenkomst activa  
  • Dossier per zaak
  • Extra informatie
  • Kvk Koppeling
  • Actielijst
  • Tweetalig (Engels en Nederlands)

€ 2.127 ,-

Prijs per jaar, per fee-earner.
 • Distributieovereenkomst
 • Agentuurovereenkomst
 •  
  • Dossier per zaak
  • Extra informatie
  • Kvk Koppeling
  • Actielijst
  • Tweetalig (Engels en Nederlands)

€ 1.970 ,-

Prijs per jaar, per fee-earner.
 • Akte van overdracht
 • Geheimhoudingsovereenkomst
 • Licentieovereenkomst  
  • Dossier per zaak
  • Extra informatie
  • Kvk Koppeling
  • Tweetalig (Engels en Nederlands)

€ 1.763 ,-

Prijs per jaar, per fee-earner.
 • Echtscheidingsconvenant
 • Ouderschapsplan
 •  
  • Dossier per zaak
  • Extra informatie
  • Nederlandstalig

€ 1.495 ,-

Prijs per jaar, per fee-earner.