Naar content

SmartDox: Distributie & Agentuur

Module Distributie & Agentuur

De module Distributie & Agentuur is ideaal voor advocaten en bedrijfsjuristen. SmartDox behandelt stap-voor-stap de relevante onderwerpen en geeft relevante toelichting en advies gedurende het proces. Eindresultaat is een compleet actueel conceptcontract op maat.​

Intelligente conceptcontracten
SmartDox geeft relevante toelichting en advies gedurende het proces. Bijvoorbeeld als u een partij aanwijst als exclusieve distributeur. SmartDox geeft u dan de keuze een non-concurrentiebeding aan het contract toe te voegen voor een compleet dossier.

SmartDox helpt u valkuilen te omzeilen
Wilt u bijvoorbeeld de aansprakelijkheid van een leverancier beperken, dan geeft SmartDox u links naar jurisprudentie waaruit blijkt dat dit maar ten dele kan. SmartDox stelt u bovendien voor om een bepaling op te nemen die hiermee rekening houdt.​

Altijd correcte documenten

 • Door een koppeling met de Kamer van Koophandel staan alle gegevens van betrokken NV's en BV's in één keer goed in alle documenten.
 • U werkt alle relevante zaken via een vragenlijst af, zodat u bijvoorbeeld bepalingen kunt opnemen over minimumafname, internetverkoop en delcredere.
 • Maak gebruik van talloze specificatiemogelijkheden voor bijvoorbeeld verpakkingen, reserve-onderdelen en onderhoud.

 

Uitlegvideo SmartDox Distributie & Agentuur​

Inhoud Distributie & Agentuur

In deze module kunt u de volgende overeenkomsten op maat samenstellen:

 1. Distributieovereenkomst
 2. Agentuurovereenkomst

 

Talenkeuze
Distributie- en agentuurovereenkomsten kunt u opstellen in het Nederlands en in het Engels.

Vele specificatiemogelijkheden
Bij het samenstellen van deze overeenkomsten houdt SmartDox rekening met:

 • contracten voor producten en/of diensten
 • de keuze tussen een gevolmachtigde of niet-gevolmachtigde handelsagent (agentuur)
 • de keuze tussen bemiddeling bij inkoop of verkoop

 

Overige standaard documenten
Daarnaast biedt SmartDox D&A u eveneens de volgende standaardmodellen:

 • Overeenkomst van lastgeving bij notariële akte
 • Consignatiecontract
 • Basismodel voor de overeenkomst van opdracht
 • Algemene verkoopvoorwaarden in het bijzonder voor verkoop aan wederverkopers
 • Handige actielijst met uitstaande acties

 

Redactie module Distributie & Agentuur

Dit zijn de gerenommeerde specialisten die verantwoordelijk zijn voor de inhoud van de SmartDox module Distributie & Agentuur. Zij verwerken in SmartDox maandelijks de actuele wet- en regelgeving, jurisprudentie en vakliteratuur.

Hoofdredactie

Mr. C. E. Drion - Raadsheer Hoge Raad der Nederlanden

Mr. dr. T. H. M. van Wechem - Raadsheerplaatsvervanger Gerechtshof Den Bosch, directeur Law@Work

Redactie

Mr. dr. T. H. M. van Wechem - Raadsheerplaatsvervanger Gerechtshof Den Bosch, directeur Law@Work

Prof. mr. R. Wesseling - Partner Stibbe, professor mededingingsrecht aan de UvA

 

Demo plannen of SmartDox bestellen?

Wilt u meer informatie over SmartDox, gratis demonstratie inplannen of SmartDox bestellen?
Mail ons via: smartdox-NL@wolterskluwer.com of bel 0570 673 447.

Prijzen SmartDox-Modules

 • Escrow overeenkomst
 • Koopovereenkomst aandelen
 • Koopovereenkomst activa  
  • Dossier per zaak
  • Extra informatie
  • Kvk Koppeling
  • Actielijst
  • Tweetalig (Engels en Nederlands)

€ 2.127 ,-

Prijs per jaar, per fee-earner.
 • Distributieovereenkomst
 • Agentuurovereenkomst
 •  
  • Dossier per zaak
  • Extra informatie
  • Kvk Koppeling
  • Actielijst
  • Tweetalig (Engels en Nederlands)

€ 1.970 ,-

Prijs per jaar, per fee-earner.
 • Akte van overdracht
 • Geheimhoudingsovereenkomst
 • Licentieovereenkomst  
  • Dossier per zaak
  • Extra informatie
  • Kvk Koppeling
  • Tweetalig (Engels en Nederlands)

€ 1.763 ,-

Prijs per jaar, per fee-earner.
 • Echtscheidingsconvenant
 • Ouderschapsplan
 •  
  • Dossier per zaak
  • Extra informatie
  • Nederlandstalig

€ 1.495 ,-

Prijs per jaar, per fee-earner.