Naar content

Bent u al voorbereid op KEI?

Het Programma Kwaliteit en Innovatie rechtspraak (KEI) is door de steun in de Eerste Kamer in een belangrijke nieuwe fase beland. Met ingang van 1 februari 2017 moeten alle betrokken partijen klaar zijn om met digitaal procederen te starten. Bent u hier al op voorbereid? Op deze pagina leest u meer over KEI en de diverse oplossingen die Wolters Kluwer u biedt om bijtijds te kunnen anticiperen op digitaal procederen.

Deze pagina delen:

Wetten digitaal procederen aangenomen

De Eerste Kamer heeft op 12 juli 2016 met algemene stemmen de wetten aangenomen die het via internet indienen van documenten voor een rechtszaak mogelijk maken. De wetten treden op z’n vroegst 1 februari 2017 in werking; vanaf dan moeten professionele partijen als advocaten en gerechtsdeurwaarders stukken digitaal indienen.
Lees het volledige artikel op de NJB-website.

Bekijk hier de KEI-wetsvoorstellen en -wetten op de NJB-website:
> TK 2014/15, 34 059 Vereenvoudiging en digitalisering procesrecht
> TK 2014/15, 34 138 Vereenvoudigd en digitaal in hoger beroep en cassatie
> Stb. 2016, 290 Invoeringswet KEI
> Stb. 2016, 291 Invoeringsrijkswet KEI

Meer over KEI


Opleidingen van Wolters Kluwer

Civiele procedure onder KEI
In één middag alle voorgenomen wijzigingen van de nieuwe wetgeving op een rij
15-11-2016| BCN Utrecht CS

KEI voor de juridische ondersteuners
Kwaliteit en innovatie rechtspraak speciaal voor ondersteuners
8-12-2016 | BCN Amsterdam Arena

> Alle opleidingen burgerlijk procesrecht


Uitgaven van Wolters Kluwer

Tekst & Commentaar Burgerlijke Rechtsvordering

Asser Procesrecht 2 Eerste aanleg

Parlementaire Geschiedenis Burgerlijke Rechtsvordering Wetgeving vereenvoudiging en digitalisering procesrecht (‘KEI’)

Navigator Collectie Burgerlijk procesrecht

Als advocaat heeft u te maken met uitdagende vraagstukken. Daarom stelt u hoge eisen aan de bronnen die u raadpleegt. De Collectie Burgerlijk Procesrecht biedt u de meest complete informatie. Zo speelt u snel in op actuele en complexe vraagstukken. De beste auteurs garanderen hoge kwaliteit.


Binnenkort verschijnen

Asser Procesrecht 4 Hoger beroep | mr. F.B. Bakels, prof. mr. A. Hammerstein en mr. E.M. Wesseling-van Gent
 

Praktijk management software

Kwaliteit en Innovatie rechtspraak (KEI) gaat zeker een rol spelen voor uw kantoorsoftware. Naast het webportaal van de Rechtspraak, zal er een mogelijke koppeling tussen uw software en het systeem van de Rechtspraak komen. Zo kunnen digitale gegevens automatisch worden uitgewisseld met de Rechtspraak. Als softwareleverancier van o.a. Kleos, Fidura en DLex is Wolters Kluwer nauw betrokken bij de totstandkoming van een dergelijke beveiligde koppeling.    

> Bekijk onze praktijk management software

Webinar Digitalisering rechtspraak (KEI)

Op 13 juni vond ons webinar 'Digitalisering rechtspraak (KEI') plaats. In dit webinar gingen prof. mr. Toon van Mierlo en prof. mr. Constant van Nispen in op de recente KEI-ontwikkelingen en beantwoordden zij prangende vragen van de deelnemers. Heeft u het webinar gemist of wilt u het terugkijken? Klik dan hier.

Klik hier voor de slides van het webinar.

Tekst & Commentaar Burgerlijke Rechtsvordering

Tekst & Commentaar Burgerlijke Rechtsvordering is de eerste én enige met zowel commentaar op de volledige ‘KEI-wetgeving’ als op alle bijbehorende artikelteksten. Want alleen zo krijgt u deskundig inzicht in alle wetswijzigingen die KEI met zich meebrengt. Met deze 7e druk bent u voorbereid op wat gaat komen.

Deze nieuwe druk van Tekst & Commentaar Burgerlijke Rechtsvordering is voor elke professional een must have:

  • Met een kopje ‘komend recht’ bij de artikelen die geraakt worden door ‘KEI’ kunt u als eerste anticiperen op wat er gaat komen (zie voorbeeld bij Artikel 19)
  • De modernisering van het arbitragerecht mag u niet missen en is in deze druk dan ook een belangrijk onderdeel
  • De ontwikkelingen in verband met de Wet verbetering van de Vormerkung zijn zorgvuldig verwerkt
  • Zeer actueel met de stand van de wet per 1 januari 2016
  • Door de beste auteurs uit het vakgebied


Niet voor niets is Tekst & Commentaar met zijn slimme formule al 25 jaar dé toonaangevende serie op het gebied van wetgeving.

7e druk | redactie: prof. mr. A.I.M. van Mierlo en prof. mr. C.J.J.C. van Nispen | ISBN 9789013134278 | 2820 pagina’s | € 360,- (incl. btw) 

> Meer informatie en bestellen

 

Geheel KEI-proof!

Asser Procesrecht 2 Eerste aanleg 

Deze tweede druk uit de Asser-serie bespreekt op thematische wijze de civiele vorderings- en verzoekprocedure. Aan de orde komen onder andere: absolute en relatieve bevoegdheid, verstek en verzet, de uitspraak, de proceskostenveroordeling, het gezag van gewijsde, procedurele verwikkelingen, incidenten en het kort geding.

Het boek beschrijft en becommentarieert de actuele stand van zaken, bijgewerkt tot juli 2016, en sluit aan bij het project KEI. Ook bevat het veel verwijzingen naar rechtspraak en literatuur. Het is kortom een aanwinst voor uw procespraktijk!

2e druk | prof. mr. A.C. van Schaick | 1 september 2016 | ISBN: 9789013138429 | 390 pagina’s | € 79,- (incl. btw).

> Meer informatie en bestellen

Parlementaire Geschiedenis Burgerlijke Rechtsvordering Wetgeving vereenvoudiging en digitalisering procesrecht (KEI)

In verband met het programma Kwaliteit en Innovatie (KEI) wordt het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering gewijzigd. Deze uitgave geeft inzicht in de behandeling van de wetsvoorstellen die tot de wijziging hebben geleid. Onmisbare informatie voor iedereen die de wet én de overwegingen van de wetgever wil leren kennen. Het is het eerste en enige boek dat haarfijn uit de doeken doet hoe de verschillende wijzigingen tot stand zijn gekomen en wat de wetgever ermee voorstaat.

Focus op de belangrijkste wetsvoorstellen
Parlementaire Geschiedenis Burgerlijke Rechtsvordering Wetgeving vereenvoudiging en digitalisering procesrecht (KEI) gaat in afzonderlijke delen in op de behandeling van de drie belangrijkste wetsvoorstellen:

•    de Wet tot wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Algemene wet bestuursrecht in verband met vereenvoudiging en digitalisering van het procesrecht (dat wat het civiele procesrecht betreft betrekking heeft op de rechtsingang en de procedure in eerste aanleg)
•    de Wet tot wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in verband met vereenvoudiging en digitalisering van het procesrecht in hoger beroep en cassatie
•    de Invoeringswet vereenvoudiging en digitalisering procesrecht

In ieder deel heeft de redactie alle relevante parlementaire stukken artikelsgewijs gebundeld, vanaf het voorstel van wet tot en met het laatste kamerstuk in de Eerste Kamer én de Handelingen Eerste Kamer. Zo komt u snel tot de kern van de parlementaire geschiedenis.

1e druk | redactie: prof. mr. A.I.M. van Mierlo en mr. K.J. Krzemiński | 14 november 2016 | ISBN: 9789013137774 | € 117,50 (incl. btw)

> Meer informatie en bestellen