Naar content

Hulp bij het schrijven

Wolters Kluwer gebruikt een online publishingsysteem, waardoor de actuele informatie direct voor klanten online beschikbaar is. Aan dit systeem is een auteurstool, Creator, gekoppeld. Hiermee kunt u als auteur de content rechtstreeks in het publishingsysteem bewerken, op elk moment en vanaf elke locatie. Na goedkeuring wordt de nieuwe content direct gepubliceerd.

Als u start met schrijven voor Wolters Kluwer is het belangrijk dat u weet aan welke eisen uw kopij moet voldoen. Hiervoor is de Kluwerbrede Schrijfwijzer met een aantal bijlagen en samenvattingen beschikbaar. Voor beginnende auteurs vormt de ‘Aanwijzingen voor auteurs' een goed startpunt.

Heeft u een vraag?

Ga dan naar ons:

Vragenformulier

Of neem direct contact op met een van onze:

Uitgevers